Tiếng Việt English

DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TP. SƠN LA - CHƯƠNG TRÌNH MIỀN BẮC II

Tên dự án:
DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TP.
SƠN LA - CHƯƠNG TRÌNH MIỀN BẮC II - QUẢN LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC TỈNH LỴ– GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT (HỢP PHẦN NƯỚC THẢI) - GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT & GIÁM SÁT XÂY DỰNG
Nước sở tại:
Việt Nam
Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Sơn La,   tỉnh Sơn La
Tổng số tháng công của dự án: 618,4 tháng (cho toàn bộ Chương trình)
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường Đô thị Sơn La
Địa chỉ: Số 7 đường Bản Cọ, P. Chiềng An, Tp. Sơn La , tỉnh Sơn La
Ngày bắt đầu:
2011
Ngày hoàn thành:
Đang triển khai
Giá trị ước tính của dịch vụ tư vấn:
1.030.672,90 EURO
Tên công ty liên danh (nếu có):
-       Poyry Environment GmbH (Đức)
Tên các cán bộ chủ chốt (Giám đốc dự án/Cán bộ điều phối, Trưởng đoàn) có trách nhiệm thực hiện dự án:                   TS. Boshou Pan - Giám đốc dự án
                                               TS. Vũ Văn Hiểu - Phó trưởng đoàn tư vấn dự án
Mô tả chi tiết dự án:
Dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Đức và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư là 24,83 triệu EURO cho hợp phần nước thải để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải cho thành phố Sơn La. Chi tiết xây dựng như sau:
-     Xây dựng 3,0 km cống chính bằng bê tông cốt thép, đường kính DN600¸DN800 mm;
-     Xây dựng 10,5 km cống cấp 2 bằng bê tông cốt thép, đường kính DN200¸DN400 mm;
-     Xây dựng 0,44 km cống bao bằng nhựa uPVC hoặc HDPE, đường kính DN200¸DN300 mm;
-     Xây dựng 5,15 km cống áp lực bằng nhựa HDPE, đường kính DN200¸DN500 mm;
-     Xây dựng và cải tạo 0,8 km cống hộp thoát nước mưa kích thước BxH = 600x800 mm và BxH = 1000x1000 mm;
-     Xây dựng năm trạm bơm nước thải công suất 67¸781 m3/h;
-     Xây dựng một nhà máy xử lý nước thải công suất 10.355 m3/ngđ.
Mô tả các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự của Công ty đã cung cấp:
-     Rà soát thiết kế cơ sở và báo cáo dự án đầu tư (đã được phê duyệt);
-     Khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn và định vị mốc, tim tuyến;
-     Đề xuất phương án, công nghệ tối ưu;
-     Thiết kế chi tiết, thiết kế xây dựng;
-     Hỗ trợ đấu thầu, lập hồ sơ thầu và phối hợp đánh giá hồ sơ thầu;
-     Giám sát xây dựng trong toàn bộ quá trình thực thi dự án;
-     Giám sát môi trường và thực hiện các biện pháp kiểm soát nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công;
-     Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng công trình, hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý nhà máy và kỹ thuật khác.

Dự án khác