Tiếng Việt English

Khái quát về công ty


Khái quát về công ty

Công ty Tư vấn Xây dựng Đông Dương (ICC) trước đây và nay là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương (ICC) là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, được thành lập theo Quyết định số 2150/GP-UB, cấp ngày 10/11/1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Nhà nước Việt Nam theo hình thức tự hạch toán kinh doanh về mặt tài chính.

Với tôn chỉ và mục đích phát triển một đội ngũ chuyên gia và kỹ sư Việt Nam giỏi chuyên môn và nghiệp vụ, có tinh thần và trách nhiệm cao, có kinh nghiệm, năng lực ngang tầm tư vấn quốc tế, đủ trình độ đảm nhận tốt công tác tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA, vốn trong nước, các cán bộ, kỹ sư, chuyên gia Việt Nam giàu năng lực, kinh nghiệm đã hoặc đang công tác trong ngành xây dựng tập hợp lại để lập lên Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương.

Qua hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã tập hợp được một đội ngũ lớn cán bộ chuyên môn thường trực thuộc các lĩnh vực: Cấp thoát nước, Môi trường, Quy hoạch đô thị, Kiến trúc, Kết cấu, Điện, Giao thông, Kinh tế xây dựng... Ngoài ra, Công ty còn có một hệ thống đông đảo cộng tác viên gồm các kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại các công ty tư vấn, các Viện nghiên cứu, các trung tâm và các cơ sở đào tạo.

Trong hơn 21 năm qua, Công ty đã và đang tham gia thực hiện hàng trăm dự án và hợp đồng tư vấn dưới các hình thức tư vấn chính, liên doanh với các tư vấn quốc tế hoặc trong nước. Dịch vụ tư vấn được triển khai ở mọi giai đoạn thực thi dự án: Từ lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, soạn thảo hồ sơ mời thầu, thẩm định, giám sát thi công, đào tạo và tăng cường năng lực, điều tra kinh tế xã hội, lập kế hoạch đền bù tái định cư, thông tin tuyên truyền cho đến quản lý dự án.

Các lĩnh vực trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, các khu công nghiệp, cấp thoát nước và vệ sinh xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác, chất thải rắn cho các đô thị. Nguồn vốn đầu tư bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Các dịch vụ tư vấn do Công ty thực hiện đã đáp ứng mọi thủ tục và quy định pháp lý về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước cũng như các điều kiện khắt khe về chất lượng kỹ thuật, tài chính và chính sách của các nhà tài trợ đa phương, song phương như WB, ADB, AusAID, DANIDA, JICA, FINIDA, KfW…