Tiếng Việt English

Lĩnh vực hoạt động


Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương đã được Bộ Xây dựng cấp Quyết định số 0104.003.1.046 ngày 24/01/1996 cho phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng trong nước và ngày 27/7/1998 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Đăng ký số 53/BKH-CCHN cho phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài với các nội dung:

 • Hướng dẫn chủ đầu tư Việt Nam và nước ngoài tiếp xúc, đàm phán trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Thực hiện dịch vụ về lập hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo yêu cầu của chủ đầu tư.
 • Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/8/2010, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm:

 • Tư vấn đầu tư và xây dựng;
 • Tư vấn đấu thầu và chuyển giao công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
 • Thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị và nông thôn, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng;
 • Thiết kế cấp thoát nước đối với các công trình xây dựng dân dụng, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công trình xử lý chất thải rắn;
 • Thiết kế các công trình cầu hầm;
 • Thiết kế công trình giao thông;
 • Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu du lịch;
 • Khảo sát, thẩm định các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu du lịch;
 • Thiết kế hệ thống điện điều khiển công trình công nghiệp;
 • Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;
 • Khảo sát đo đạc các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, địa hình, địa chính;
 • Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Tư vấn giám sát và quản lý dự án;
 • Thẩm định và lắp đặt mạng công nghệ tin học viễn thông;
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế;
 • Giáo dục và bồi dưỡng theo nhu cầu người học;
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.