Tiếng Việt English

Chứng nhận chất lượng


Chứng nhận chất lượng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương hiện đã được Business System Certification Pty, Ltd. (Bcert)  Australia cấp giấy chứng nhận số: 000510-1-VN-1-QMS cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ tư vấn: Lập dự án đầu tư; Đấu thầu; Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát xây dựng; Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế và dự toán cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cấp Bằng khen theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND, ngày 23/5/2013 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiết kế và giám sát Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương. Đồng thời, công ty cũng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng cấp Bằng khen theo Quyết định số 526/QĐ-BXD, ngày 28/5/2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương.