Tiếng Việt English

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tên dự án:

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC     HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

 

Nước sở tại:

Việt Nam

Địa điểm thực hiện dự án:

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Số chuyên gia do công ty cung cấp:

Số nhân viên: 27 người

Số tháng công: 70 tháng

Thời hạn nhiệm vụ: 05 tháng

Tên chủ đầu tư:

Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch

 

Ngày bắt đầu:

04/2002

Ngày hoàn thành:

08/2002

Giá trị ước tính của dịch vụ tư vấn:

500.000.000 VNĐ

 

Tên công ty liên danh (nếu có):

Không

Số tháng công của các chuyên gia do công ty liên danh thực hiện: không

 

Tên các cán bộ chủ chốt (Giám đốc dự án/Cán bộ điều phối, Trưởng đoàn) có trách nhiệm thực hiện dự án:

Chủ nhiệm dự án: Vũ Thanh

Mô tả chi tiết dự án:

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách địa phương nhằm mục đích đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho khu vực thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch với các nội dung:

-      Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước sạch cho khu vực thị trấn Lập Thạch và lân cận;

-      Xây dựng mới nhà máy xử lý nước sạch công suất: 2.000 m3/ngđ;

 

Mô tả các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự của Công ty đã cung cấp:

-     Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

-     Khảo sát thiết kế;

-     Thiết kế kỹ thuật thi công;

-     Lập tổng dự toán.

 

Dự án khác