Tiếng Việt English

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC NAM BÌNH DƯƠNG (GIAI ĐOẠN II)

 

Tên dự án:

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC NAM BÌNH DƯƠNG (GIAI ĐOẠN II)

Nước sở tại:

Việt Nam

Địa điểm thực hiện dự án:

Thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An,                    tỉnh Bình Dương

Số chuyên gia do công ty cung cấp:

Số nhân viên: 71 người

Số tháng công: 1.254 tháng công

Thời hạn nhiệm vụ: 68 tháng

Tên chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước & môi trường Bình Dương (BIWASE)

Ngày bắt đầu:

7/2013

Ngày hoàn thành:

Dự kiến tháng 3/2019

Giá trị ước tính của dịch vụ tư vấn:

1.150.599.320 JPY

(Tương đương 260,36 tỷ VNĐ hoặc 12,38 triệu USD)

Tên công ty liên danh (nếu có):

-       - Nihon Suido Consultants Co., Ltd (Nhật Bản);

-       - Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE).

-        

Mô tả chi tiết dự án:

Dự án Cải thiện Môi trường nước Nam Bình Dương – Giai đoạn II có tổng mức đầu tư 6.398.863 triệu VNĐ (tương đương 23.676 triệu JPY) sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản (thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA) và vốn đối ứng Việt Nam với mục tiêu mở rộng, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị cho thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An. Cụ thể:

a)      Khu vực thành phố Thủ Dầu Một (phạm vi thực hiện dự án là 1.911 ha): Xây dựng 10,87 km cống chính D400÷D1350; Xây dựng 93,36 km cống nhánh D200÷D300; Xây dựng 4,85 km tuyến cống áp lực; Xây dựng 130 km tuyến cống thu gom D100÷D150; Xây dựng 2.040 hố ga; Lắp đặt 10.000 hộp đấu nối và xây dựng 9 trạm bơm nâng/chuyển bậc;

b)      Khu vực thị xã Thuận An (phạm vi thực hiện dự án là 3.163 ha): Xây dựng 28,97 km cống chính D400÷D1350; Xây dựng 82,16 km cống nhánh D200÷D300; Xây dựng 3,63 km tuyến cống áp lực; Xây dựng 195 km tuyến cống thu gom D100÷D150; Xây dựng 2.110 hố ga; Lắp đặt 17.000 hộp đấu nối và xây dựng 10 trạm bơm nâng/chuyển bậc; Xây dựng một nhà máy xử lý nước thải công suất 17.000 m3/ngđ theo công nghệ phản ứng sinh học theo mẻ cải tiến ASBR (Advanced Sequencing Batch Reactor).

 

Mô tả các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự của Công ty cung cấp:

1)   Xem xét thiết kế cơ sở, dự án đầu tư, nghiên cứu hiện trường, đề xuất phương án thiết kế và lựa chọn công nghệ tối ưu cho các phần việc bao gồm cả nguồn vốn tài trợ vốn đối ứng;

2)   Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, xác định mốc, tim tuyến cho khu vực Dự án;

3)   Thiết kế chi tiết (D/D), chuẩn bị quy chuẩn kỹ thuật và hợp đồng.

4)   Hỗ trợ đấu thầu, lập hồ sơ thầu và phối hợp đánh giá hồ sơ dự thầu, ...;

5)   Giám sát xây dựng trong toàn bộ quá trình thực thi dự án.

6)   Giám sát an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, ... trong quá trình xây dựng dự án;

7)   Giám sát môi trường và thực hiện các biện pháp kiểm soát nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công;

8)   Quản lý chất lượng, và tiến độ dự án;

9)   Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng công trình và hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu; Hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý nhà máy và kỹ thuật khác;

10) Đào tạo nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thu gom nước thải, cung cấp phần mềm hỗ trợ cho công tác vận hành, quản lý bảo dưỡng mạng lưới (GIS), trạm bơm, nhà máy xử lý.

 

Dự án khác