Tiếng Việt English

Dịch vụ Khảo sát địa chất cho Gói thầu G:Xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải - thuộc Dự án Cải thiện Môi trường nước TP.Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2

 Gói thầu G: Xây dựng Hệ thống cống bao thu gom nước thải" thuộc Dự án Cải thiện Môi trường nước Tp. Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2 nhằm xây dựng 33.768m cống bao thu gom nước thải, trong đó:

- Xây dựng 3.175m (D500-D800) cống bao phía Tây bờ trái kênh Tàu Hũ - Bến Nghé

- Xây dựng 18. 800m (D300-D1200) Cống bao khu vực cù lao gữa kênh Tàu Hũ-Bến Nghé và kênh Đôi - Tẻ (gồm các tiểu khu vực Khánh Hội /Q4, Bình Đông/quận 8, Tùng Thiện Vương/ Quận 8; Hưng Phú/ Quận 8

- Xây dựng 6.100m (D300-D400) Cống bao khu vực phía nam kênh tẻ (Quận 8)

- Xây dựng 8.825m (D300-D600) cống bao nhánh khu vực phía Nam kênh tẻ (Quận 8)

- Xây dựng 84 giếng tách dòng và 11 cửa xả

 

Dự án khác