Tiếng Việt English

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC NAM BÌNH DƯƠNG

 

 

 

Tên dự án:

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC                                            NAM BÌNH DƯƠNG

Nước sở tại:

Việt Nam

Địa điểm thực hiện dự án:

Tỉnh Bình Dương

Số chuyên gia do công ty cung cấp:

Số nhân viên: 20 người

Số tháng công: 490 tháng

Thời hạn nhiệm vụ: 56 tháng

Tên chủ đầu tư:

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương

Ngày bắt đầu:

2007

Ngày hoàn thành:

5/2013

Giá trị ước tính của dịch vụ tư vấn: 698.902.600 Yên và 39.692.061.000 VNĐ

(Tương đương 8,31 triệu USD)

Tên công ty liên danh (nếu có): Tư vấn liên danh bao gồm các chuyên gia thuộc các công ty tư vấn quốc tế:

-      Công ty Nihon  Suido Consultant Co., Ltd (Nhật Bản)

-      Carlbro A/S (Đan Mạch)

-      Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Số tháng công của các chuyên gia do công ty liên danh thực hiện:

2.223 tháng

 

Tên các cán bộ chủ chốt (Giám đốc dự án/Cán bộ điều phối, Trưởng đoàn) có trách nhiệm  thực hiện dự án:

Phó trưởng đoàn tư vấn:         TS. Vũ Văn Hiểu

Mô tả chi tiết dự án:

Thực hiện công tác thiết kế chi tiết và giám sát thi công cho Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương. Mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng nước sông Sài Gòn bằng việc phát triển hệ thống thoát nước và xây dựng trạm xử lý nước thải, công suất 70.600 m3/ngđ ở thị xã Thủ Dầu Một thuộc phía Nam tỉnh Bình Dương góp phần vào việc cải thiện điều kiện sống của khu vực nêu trên cũng như vùng hạ lưu sông Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 6,99 tỷ Yên.

Mô tả các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự của Công ty đã cung cấp:

-          Rà soát thiết kế cơ sở và báo cáo dự án đầu tư (đã được phê duyệt);

-          Khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn và định vị mốc, tim tuyến;

-          Đề xuất phương án, công nghệ tối ưu;

-          Thiết kế chi tiết, thiết kế xây dựng;

-          Hỗ trợ đấu thầu, lập hồ sơ thầu và phối hợp đánh giá hồ sơ thầu;

-          Giám sát xây dựng trong toàn bộ quá trình thực thi dự án;

-          Giám sát môi trường và thực hiện các biện pháp kiểm soát nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công;

-                    Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng công trình, hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý nhà máy và kỹ thuật khác;

-          Tham gia đào tạo nâng cao năng lực cho BQLDA, cung cấp phần mềm quản lý dự án, thống kê, quản lý hợp đồng, báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp.

Dự án khác