Tiếng Việt English

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỐI VỚI DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH TẠI CÁC THÀNH PHỐ TỈNH LỴ, CHƯƠNG TRÌNH MIỀN BẮC: HẢI DƯƠNG VÀ BẮC NINH

 

Tên dự án:

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỐI VỚI DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH TẠI CÁC THÀNH PHỐ TỈNH LỴ, CHƯƠNG TRÌNH MIỀN BẮC: HẢI DƯƠNG VÀ BẮC NINH - GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG

Nước sở tại:

Việt Nam

Địa điểm thực hiện dự án:

Tp. Bắc Ninh Tp. Hải Dương

Số chuyên gia do công ty cung cấp:

Số nhân viên: 35 người

Số tháng công: 244 tháng

Tên chủ đầu tư:

Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh và Công ty Thị chính Hải Dương

Ngày bắt đầu:

15/06/2004

Ngày hoàn thành:

7/2014

 

Giá trị ước tính của dịch vụ tư vấn:

2.352.337,45 EUR

Tên công ty liên danh (nếu có):

-          GKW Consult (CHLB Đức)

-          Colenco Power Engineering Ltd, (Thụy Sỹ)

Số tháng công của các chuyên gia do công ty liên danh thực hiện:

60 tháng

Tên các cán bộ chủ chốt (Giám đốc dự án/Cán bộ điều phối, Trưởng đoàn) có trách nhiệm thực hiện dự án:

* Giai đoạn thiết kế:    Giám đốc dự án:                      Kevin Holroyd

                                    Phó trưởng đoàn tư vấn:         Vũ Văn Hiểu

* Giai đoạn giám sát:  Giám đốc dự án:                      Paul Howell

                                    Phó trưởng đoàn tư vấn:         Vũ Dương

Mô tả chi tiết dự án:

Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã (thành phố) Bắc Ninh và thành phố Hải Dương sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Đức và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải cho thị xã Bắc Ninh (dân số vùng dịch vụ của dự án là 95.000 người) và thành phố Hải Dương (dân số vùng dịch vụ của dự án là 50.000 người). Tổng khối lượng đầu tư thuộc hợp phần thoát nước gồm:

* Tại Hải Dương:

+         Xây dựng 12,2km cống chung DN300-DN1500;

+         Xây dựng 9,5km cống bao thu gom nước thải DN200-DN500 và 3,1km ống áp lực DN200-DN300.

+         Xây dựng 06 trạm bơm có công suất 36-144 (l/s).

+         Xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất 13.338 (m3/ngđ)

* Tại Bắc Ninh:

+         Xây dựng cống hộp 2x2m – 5,5x2,3m dài 3,6km.

+         Xây dựng 20,1km cống chung DN400-DN1800;

+         Xây dựng 5,3km cống bao thu gom nước thải DN300-DN600 và 8,2km ống áp lực DN200-DN500.

+         Xây dựng 05 trạm bơm có công suất 28-297 (l/s).

+         Xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất 28.116 (m3/ngđ)

 

Mô tả các dịch vụ mà đội ngũ nhân sự của Công ty đã cung cấp:

-          Thiết kế chi tiết và soạn thảo tài liệu đấu thầu.

-          Hỗ trợ việc đấu thầu và đánh giá thầu.

-          Đánh giá tác động môi trường.

-          Giám sát xây dựng.

-          Lập biện pháp vận hành và bảo dưỡng.

-          Bàn giao.

-          Hợp tác hoạt động với các ban quản lý dự án;

-          Quản lý tài chính;

-          Báo cáo.

 

Dự án khác