Tiếng Việt English

Thông tin cơ bản


Thông tin cơ bản

Tên công ty

Tiếng Việt: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Dương
Tiếng Anh: Indochina Construction Consultants Co., Ltd. (ICC)

Trụ sở: Tầng 10, Tòa nhà số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 22125507 
Fax: (84-24) 35553868
E-mail: vp@icc-hn.com

 

Bài viết khác